Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy

Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Janów

 

Składanie wniosków, zapytań do Urzędu za pomocą Elektronicznej Plantformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /q5r658idfh/Skrytka_ESP

Aby przejśc do naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na plantformie ePUAP proszę tu kliknąć

 

 

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowej obowiązujące od 1 lipca 2019 roku:

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny (.pdf)
Formularz DL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)
Formularz DN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (.pdf)
Formularz DR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IR-1 – Informacja o gruntach (.pdf)
Formularz IR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IL-1 – Informacja o lasach (.pdf)
Formularz IL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IN-1 – Info. o nieruchomościach i obiektach budowlanych (.pdf)
Formularz IN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 

Deklaracje podatkowe:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uchwała nr XXIII/142/13 z dnia 05.11.2013 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała nr XXIII/143/13 z dnia 05.11.2013 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Dowody osobiste

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego

 

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu

Wniosek o usunięcie niezgodności w danych osobowych

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

 

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych - formularz

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП)

 

Stanowisko d/s Obsługi Rady Gminy i Działalności Gospodarczej :

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Stanowisko d/s Budownictwa

Wniosek o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy/ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy/ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - załączniki

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Stanowisko d/s Gospodarowania Nieruchomościami

Wniosek na usunięcie drzew/krzewów

 

Stanowisko d/s Oświaty

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Stanowisko d/s Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Gospodarowanie Odpadami

Terminarz wywozu pojemników z nieczystościami stałymi oraz odbioru odpadów sortowanych (08.2013 - 12.2013)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2013-10-04

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2013-10-04